Three-Front Pigeon - Get Busy With The Aznc1Nd3R3Lla.

staket

En annan association som jag får av ordet staket är förbud. Jag tänker på Berlinmuren, som ju var en väldigt extrem form av staket, avsedd att utstråla allt annat än trygghet. Den typen av staket för inget gott med sig. Att försöka stänga in människor kan aldrig medföra något positivt. Människan är skapad med en fri vilja och att fängsla individer p g a rastillhöringhet eller nationalitet eller åsikter kan bara leda till frustration och ökad vilja att bryta sig ut. Det i sin tur föder bara kriminalitet och annat elände.